Form o Miljö erbjuder hållbar inredning med kvalitet och funktion till skolor, förskolor, vård och omsorg i Sverige.

I en värld med begränsade naturtillgångar är det viktigt att nyttja dessa på ett ansvarsfullt sätt utan att göra avkall på kvaliteten. Hög kvalitet med minimal miljöpåverkan är ledord som skall genomsyra Form o Miljös verksamhet. Vi ska genom proaktivt miljö- och kvalitetsarbete bidra till att krav höjs generellt i branschen och skyddar miljön. Våra intressenter är beroende av att de produkter och tjänster som vi erbjuder håller hög kvalitet och levereras i tid. Därför är det viktigt att vi har bra kundrelationer och kontinuerligt genomför mätningar och av resultatet vidtar nödvändiga åtgärder. Vi uppnår våra högt ställda mål genom:

 

- hela verksamhetens engagemang för kvalitets- och miljöfrågor

- att uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga krav som ställs på oss 

- att ha ett nära samarbete med våra intressenter

- att verka för ständiga förbättringar och stärkta relationer i vårt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor både internt och externt.

- utföra mätningar för att förebygga och åtgärda brister samt arbeta proaktivt för att skapa aktiviteter som skyddar miljön.

- att leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

- att kontinuerligt öka kompetensen och förståelsen för kvalitets- och miljöfrågor hos våra anställda.

- att se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

- en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners 

Offertförfrågan

offertförfrågan är tom

Art.nr.: {{ item.sku }}

{{ item.name }}

{{ option.label + ': ' + option.value }}

Pris / st. {{ formatPerUnitPrice(item.final_price) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}

Kundservice
08-556 062 20

Din varukorg är tom

Din beställning har mottagits och kommer nu att hanteras av vår kundservicepersonal.

Tack för din beställning!

1. Kundinformation
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Levereras till:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveranssätt
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Tjänster
4. Betalningssätt
{{ errors.first('payment[method]') }}
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
5. Slutför köp
Produkt
Antal
Deltotal
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Varukorg

Din varukorg är tom

Pris / st. {{ formatPerUnitPrice(item.final_price) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}